MỘT SỐ PLAYLIST CHUẨN JSON

1:/ Playlist nhiều kênh việt nam và quốc tế: http://vietzdn.com/vmtv.json (Share bởi VMTV).(Video hướng dẫn cách thêm một bộ thư viện playlist vào GO TV)